ניהול גידורי מט"ח

במציאות תחרותית בה תנודתיות בשערי חליפין בין מטבעות שונים הן חלק מהסיכונים הפיננסיים אשר יכולים להשפיע על רווחיות החברה, פעולות הגידור מהוות נדבך חשוב בהגנה על שווים של הנכסים הפיננסים, תזרימי המזומנים והפעולות העסקיות.

מכשירים פיננסיים ליבואנים /  יצואנים / סטרטאפים .
ליבואנים / יצואנים / סטרטאפים יש תזרים נכנס או יוצא לחו"ל והפעילות השוטפת בדרך כלל מתנהלת במטבע מקומי בשקלים כגון שכר עובדים , עלויות חומר גלם , משרדים וכו.. ומקבלים את התמורה במט"ח, או מוציאים במט"ח .

חוסר ההתאמה בין התקבולים / הוצאות לעלויות יוצר חשיפה מטבעית שיכולה להסב נזק והפסדים עתידיים שאינם קשורים  לפעילות העסקית השוטפת, אלא נובעים אך ורק משינויים בשערי המטבעות.

לדוגמא :

חברת הייטק מסיימת גיוס הון גדול ממשקיעים במספר מטבעות שונים דולר,אירו,פאונד. אך ההתנהלות הפיננסית השוטפת היא שקלית ברובה. כחברה יש לה מבנה עלויות והוצאות שבסופו של דבר צריך ורצוי שישאיר רווח למשקיעים/ יזמים. ישנן מספר אפשרויות לצמצם, ככל שניתן,את הסיכון המטבעי ושהוא לא יהיה נטל על ביצועי החברה .

עסקת Forward 

עסקת Forward  היא עסקת החלף בין שני מטבעות למסירה בתאריך עתידי.
במועד ביצוע העסקה נקבעים: צמד המטבעות, סכום העסקה, תאריך הפירעון וכן מחיר העסקה, שהוא שער ה-Forward  למסירה עתידית ביום הפירעון. 

עסקת Forward יוצרת ודאות לגבי תזרים המזומנים העתידי הצפוי לנו בחברה .
שער החליפין בין המטבעות (שער הפורוורד) ידוע מראש, ויקבע את סכומי החיוב והזיכוי בכל אחד מהמטבעות , עלויות העסקה מגולמות בשער הפורוורד.
עסקת הפורוורד מיועדת לגדר את ההשפעה של ירידת / עליית השער על רווחיות החברה. ניתן לבצע עסקה הפוכה בכל רגע נתון ולסגור את הפוזיציה ובכך לקבע רווח או הפסד.

באמצעות עסקת  Forward הבנק מתחייב לרכוש / למכור לחברה (בעוד שהחברה מתחייבת למכור/ לרכוש ) בתאריך מסוים בעתיד, כמות מוגדרת של מט"ח תמורת שקלים בשער חליפין קבוע מראש. הסיכון בעסקה: ההפסד ללקוח מעסקה זו, בהשוואה לשערי השוק ביום פירעון העסקה, הינו בלתי מוגבל ואינו ידוע מראש.

באמצעות עסקת Forward החברה מבטיחה לעצמה את שער המטבע ביום פירעון העסקה, כחלוף הזמן שנקבע ברכישה, ובכך מקבעת את רווחיות העסקה. שער ה- Forward עליו יוסכם תלוי בשני גורמים: שער החליפין בעת ביצוע העסקה (שער ה-Spot והפרש הריביות בין המטבעות.)

גידור חשיפה באמצעות אופציות Put/Call .

מהי אופציה ?

אופציה הינה מכשיר פיננסי אשר מספק למחזיק בו (הקונה) את הזכות, אך לא את החובה, למכור / לקנות את נכס הבסיס ( מטבע חוץ) במחיר ובמועד שנקבעו מראש.אופציות Put הינה אופציה שרכישתה מספקת הגנה מלאה לחברה, מפני החלשות המט"ח כנגד השקל, מתחת שער הגנה תחתון (XX Strike Put )במועד הפקיעה.

אופציות Call הינה אופציה שרכישתה מספקת הגנה מלאה לחברה, מפני התחזקות המט"ח כנגד השקל, מעל שער הגנה עליון (XX Strike Call)במועד הפקיעה.ישנן אסטרטגיות שונות של שימוש במכשירים הללו ביכולת הקטנת העלויות :

לדוגמא:
באמצעות עסקת צילינדר :

עסקת צילינדר הינה אסטרטגיה המורכבת מרכישת אופציה ומכירת אופציה על אותו צמד מטבעות ולאותו תאריך פקיעה. האסטרטגיה מאפשרת לחברה להוזיל את עלויות הגידור ומאידך החברה לא תוכל להנות משינויים בשער החליפין לטובתה מתחת לשער המימוש באופציה שתמכור. האסטרטגיה מספקת הגנה מלאה לחברה מפני התחזקות / החלשות המט"ח כנגד השקל במועד הפקיעה של האופציה, עם זאת, החברה לא תוכל להנות במועד הפקיעה מהחלשות / התחזקות  שער המט"ח/השקל עד לרמת שער המימוש.

הישארו מעודכנים

אנו בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה ומקצועית ובונים את אסטרטגיית ההשקעה
המתאימה ביותר לצרכי הלקוח. בחינה שוטפת של תיק הנכסים יחד עם ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים
נעשית באופן קפדני ע״י צוות מומחים.

אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ופיקוח עבור לקוחותינו:

  1. בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
  2. יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
  3. כחלק מניהול המעקב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
  4. ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
  5. אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
    יועצי מס ורו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.

Sparta Capital

ספרטה מאמינה בראייה של כל אדם וצרכיו הפרטיים ומתאימה לו את החבילה המקצועית ביותר. ספרטה היא לא לכל אחד: לא מבטיחים תשואה, מבטיחים שימוש בידע הכי רחב שקיים בשוק והתאמה שלו לצרכים שלך. ספרטה מביאה ידע ומקצוענות שהיו בעבר שמורים ללקוחות מוסדיים ומנגישה אותה ללקוחותיה. לספרטה איכפת מהלקוח, הוא לא עוד תיק.

דילוג לתוכן