קופת גמל לא משלמת קצבה

בחודש ינואר 2008 השתנתה החלוקה שהפרידה בין פנסיה – מסלול המבטיח תשלומי קצבה לבין מסלול הוני – המבטיח תשלום חד פעמי.

השינוי בחוק מתייחס לכספים שהופקדו לקופת גמל החל מינואר 2008 בלבד.

על הפקדות שבוצעו החל מתאריך 1/1/2008 יקבל העמית זיכוי ממס בשיעור 35% בכל קופות הגמל, בין אם הן קופות גמל משלמות לקצבה או קופות גמל לא משלמות לקצבה. במידה והקצבה תחויב במס במישרין – התשואות יחויבו במס. אם הקצבה תשולם ללא חבות מס או תימשך כהיוון קצבה (סכום חד פעמי)  ללא מס – התשואות לא יחויבו במס.

בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. החל מתאריך זה כספים שהופקדו לקופות הגמל  ישולמו בדרך של קצבה. הקצבה חודשית מינימלית לאדם תעמוד על סכום של 3,850 ש"ח. הסכום המינימלי יעודכן לפי המדד הידוע  ב-1 במארס יחסית למדד ב-1 במארס 2008. 

אם הסכום שצבר העמית בקופות הגמל נמוך מסכום הקצבה המינימלי – המשיכה תתבצע לפי לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה.

הקצבה המינימלית מורכבת מכל הקצבאות שנצברו לזכותו של העמית (כולל קרנות פנסיה ו\ או קופות גמל אחרות להן זכאי העמית).

קופת גמל לא משלמת לקצבה היא קופת גמל למטרת צבירה, אינה רשאית לשלם לעמית כספים אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה.

קופות הגמל שלא מוגדרות קרן פנסיה הן קופות גמל לא משלמות משיכת כספים מ"קופת גמל לא משלמת" תוכל להתבצע רק על יד העברת הכספים ל"קופת גמל משלמת" ( קרן פנסיה , ביטוח מנהלים ), במועד הפרישה.

דוגמא לכספים שהופקדו לפני 2008 :

כספים שהופקדו בקופת גמל לעצמאים לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה במועד המוקדם מבין השניים: 15 שנה לאחר ההפקדה הראשונה בקופה, או גיל פרישה. כספים שהושקעו החל מ-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הללו עם תשלום מס הכנסה של 35% על היתרה שצבר העמית. 

במשיכה הונית של כספים בגיל פרישה, הרווחים שנצברו פטורים ממס רווחי הון (בניגוד לתוכניות חיסכון אחרות, לגביהן חל מס של 25% על הרווח הריאלי).

רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על ידי החברה המנהלת. מן העמיתים גובה החברה המנהלת דמי ניהול, המחושבים על היתרה שנצברה לזכות העמית.

הישארו מעודכנים

אנו בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה ומקצועית ובונים את אסטרטגיית ההשקעה
המתאימה ביותר לצרכי הלקוח. בחינה שוטפת של תיק הנכסים יחד עם ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים
נעשית באופן קפדני ע״י צוות מומחים.

אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ופיקוח עבור לקוחותינו:

  1. בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
  2. יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
  3. כחלק מניהול המעקב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
  4. ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
  5. אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
    יועצי מס ורו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.

Sparta Capital

ספרטה מאמינה בראייה של כל אדם וצרכיו הפרטיים ומתאימה לו את החבילה המקצועית ביותר. ספרטה היא לא לכל אחד: לא מבטיחים תשואה, מבטיחים שימוש בידע הכי רחב שקיים בשוק והתאמה שלו לצרכים שלך. ספרטה מביאה ידע ומקצוענות שהיו בעבר שמורים ללקוחות מוסדיים ומנגישה אותה ללקוחותיה. לספרטה איכפת מהלקוח, הוא לא עוד תיק.

דילוג לתוכן