קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק השקעה שמיועד לשכירים ולעצמאים, אשר מקנה פטור ממס על רווחי הון (מוגבל בתקנת הפקדה).
כספים שנצברו בחשבון בקרן ניתנים למשיכה לאחר 6 שנים ממועד הפקדה ראשונה ובמקרה שבו העמית מגיע לגיל פרישה ניתן למשוך את הכספים לאחר 3 שנים ממועד הפקדה ראשונה.
משיכת הכספים פטורה ממס (פטור על מס רווחי הון מוגבל בתקרה). מומלץ להמשיך ולחסוך גם לאחר מכן.

לעמית שכיר המפקיד לקרן השתלמות מבוצעת הפקדה מקבילה ע"י המעסיק ועל חשבון המעסיק. סכום זה מהווה הטבת מס כיוון שהינו הכנסה בידי העובד אשר פטורה ממס על השכר (מוגבל בעד 7.5% מהשכר ובתקרת שכר שנכונה לאותה שנת מס).

הטבת מס נוספת קיימת במשיכה כאשר הסכומים הנמשכים מהקרן פטורים ממס (מס רווח הון מוגבל בתקרה).

שכירים כמו גם עצמאיים יכולים לחסוך למטרות שונות כשאחת מהן היא על ידי פתיחת קרן השתלמות.

מי שחוסך בקרן השתלמות, בין אם הוא שכיר המפקיד במקביל להפקדת המעסיק ובין אם עצמאי, עשוי ליהנות מרווחים הפטורים ממס.

כסף שנצבר בקרן, בגין תשלומים עד תקרת הפקדה המוטבת, ניתן למשוך במועד הזכאות .

האם כדאי למשוך את הכספים שנצברו בתום שש שנים?

התשובה היא שאם אין צורך אמיתי בכספים עדיף שלא למשוך ממספר סיבות:

  1. זהו החיסכון הבלעדי ללא מס – כיום זו תוכנית החיסכון ההונית היחידה במדינת ישראל, שניתן למשוך ממנה את הכספים ללא תשלום מס, לרבות ללא מס בגין רווחים ריאליים, לגבי כספים שהופקדו לזכותו עד סכום התקרה המוטבת.
  2. הזכות למשוך את הסכום הצבור בקרן ללא מס בתום 3 שנים למטרות השתלמות מקצועית, בישראל ובחו"ל או לעמית שהגיע לגיל הפרישה.
  3. יחד עם זאת, אין חובה לבצע משיכה של הכספים. המשמעות עבור החוסך היא, שניתן להמשיך לחסוך בקרן כזאת למשך שנים ארוכות ולהישאר עם הזכות למשוך את כל החיסכון שנצבר גם עבור הפקדות שבוצעו לאחר תום 6 שנים והרווחים בגינם, בכל רגע ללא תשלום מס.

מוטבים של עמית שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

בקרן השתלמות לעצמאים אין צורך בשמירה על רציפות ההפקדות מדי חודש. לקוח שאינו פעיל יכול למשוך את הכסף מהקרן בדיוק לפי הכללים החלים על לקוח פעיל.

משיכה חלקית של הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות – במידה ועולה הצורך להשתמש בחלק מהכספים, תוכל לעשות זאת, החל ממועד הזכאות, ולהשאיר את יתרת הכסף בקרן. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון להפקדות נוספות, ובמידה והעמית מעוניין להמשיך להפקיד כספים, יפתח חשבון חדש להפקדות חדשות, ממנו ניתן יהיה למשוך כספים פטורים בהתאם לכללים שצוינו לעיל.

למרות הנטייה והפיתוי למשוך את הכסף שנצבר בקרן השתלמות בתום שש שנים, כדאי לדעת שניתן להשאירו בקופה. בכך ניתן להמשיך וליהנות מהזכות למשיכת החיסכון בכל עת, כולל ההפקדות החדשות והרווחים שנצברו בקרן, תוך שמירה על הזכות לפטור ממס.

הישארו מעודכנים

אנו בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה ומקצועית ובונים את אסטרטגיית ההשקעה
המתאימה ביותר לצרכי הלקוח. בחינה שוטפת של תיק הנכסים יחד עם ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים
נעשית באופן קפדני ע״י צוות מומחים.

אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ופיקוח עבור לקוחותינו:

  1. בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
  2. יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
  3. כחלק מניהול המעקב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
  4. ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
  5. אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
    יועצי מס ורו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.

Sparta Capital

ספרטה מאמינה בראייה של כל אדם וצרכיו הפרטיים ומתאימה לו את החבילה המקצועית ביותר. ספרטה היא לא לכל אחד: לא מבטיחים תשואה, מבטיחים שימוש בידע הכי רחב שקיים בשוק והתאמה שלו לצרכים שלך. ספרטה מביאה ידע ומקצוענות שהיו בעבר שמורים ללקוחות מוסדיים ומנגישה אותה ללקוחותיה. לספרטה איכפת מהלקוח, הוא לא עוד תיק.

דילוג לתוכן